Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 11. Begeleid Leren in Nederland

Lies Korevaar en Marianne Bassant

Participatie

Tot voor kort richtten rehabilitatieprogramma’s voor mensen met psychiatrische beperkingen zich vooral op het realiseren van wensen op het terrein van wonen, (vrijwilligers)werk, dagbesteding en sociale contacten. Aan leren – als vierde terrein – werd niet of nauwelijks structureel aandacht besteed. Met de start in 1999 van het eerste Begeleid Leren-programma in Nederland bij het ROC Zadkine in Rotterdam is daarin verandering gekomen. Dat betekent niet dat Begeleid Leren-programma’s in Nederland intussen gemeengoed zijn geworden, maar wel dat er in een toenemend aantal regio’s verschillende vormen van dergelijke programma’s zijn gestart. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de resultaten van Begeleid Leren-programma’s, beschikken we inmiddels over een aanzienlijk aantal publicaties op dit terrein en heeft de aandacht voor Begeleid Leren op belangrijke rehabilitatiecongressen inspirerend gewerkt. Sinds 1999 zijn er drie landelijke congressen over Begeleid Leren gehouden waarvoor zowel vanuit het onderwijs als de ggz veel belangstelling bestond. Inspirerend zijn uiteraard ook de voorbeelden van geslaagde Begeleid Leren-praktijken in het buitenland, vooral de Verenigde Staten, waar men al veel langer ervaring heeft opgedaan met Begeleid Leren-programma’s. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de recente ontwikkelingen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website