Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 12. Nieuwe wegen naar dagbesteding

Elisa Passavanti, Kees Onderwater en Gerda Scholtens

Participatie

Het leven van mensen met psychi(atri)sche handicaps speelt zich op dit moment vaak af in de invloedssfeer van grote psychiatrische instituten die het gehele spectrum van behandelen, zorg, wonen, werken en welzijn domineren. Behandelaars zijn bepalend op alle levensgebieden. In de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) bepaalt de behandelaar ook welke en hoeveel dagbesteding een cliënt mag genieten. Evenzo zijn in de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) instituten bepalend voor de hoeveelheid dagbesteding van cliënten. Beide regelingen staan garant voor waarschijnlijk weer tien jaar institutionele dominantie in ‘normale’ levensdomeinen. Het gevaar van deze dominantie is dat cliënten afhankelijk blijven van wat de ggz hun kan en wil aanbieden. Hierdoor blijven vaak meer voor de hand liggende maatschappelijke mogelijkheden buiten beeld. Dit hoofdstuk is een pleidooi voor een duidelijke koerswijziging naar nieuwe vormen van dagbesteding, gebaseerd op principes van rehabilitatie en empowerment, waarbij de aansluiting met de maatschappelijke omgeving beter wordt gevonden. Allereerst wordt een kort historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van dagbesteding en de stand van zaken van onderzoek op dit gebied. Vervolgens geven we bouwstenen aan voor een nieuwe aanpak. We eindigen met concrete voorbeelden van dagbesteding nieuwe stijl en een aantal conclusies en aanbevelingen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website