Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 14. De ouderrol; behoefteonderzoek en rehabilitatiemethodiek

Peter van der Ende en Marrie Venderink

Participatie

De individuele rehabilitatiebenadering besteedt aandacht aan de verschillende rollen die mensen met psychiatrische, fysieke of intellectuele beperkingen vervullen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de rol van werknemer, student of bewoner van een kamer of huis. Rehabilitatie in andere rollen zoals de familierollen van zus/broer, (klein)kind, vader of moeder en in rollen in een netwerk zoals van vriendin of van buurvrouw zijn minder uitgewerkt. Er is op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg regelmatig geschreven over familiecontacten. Maar meestal is dat vanuit het perspectief van de mantelzorger die de persoon met beperkingen kan ondersteunen. Veel minder aandacht is besteed aan het functioneren en in het ontwikkelen van relaties door de persoon zelf. Binnen die relaties is, voor mensen die kinderen hebben, de ouderrol een van de belangrijkste rollen. Tijdens het herstelproces kan het contact met eigen kind(eren) cruciaal zijn. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op rehabilitatie in de ouderrol. Het is gebaseerd op een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek naar de behoeften aan steun van ouders en op een ontwikkelde rehabilitatiemethodiek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website