Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 15. Het probleem van de bestrijding van stigma – onderzoek en praktijken

Annette Plooy en Sjaak Boon

Participatie

Ondersteuning van rehabilitatie en herstel van mensen met psychische aandoeningen richt zich doorgaans in de eerste plaats op cliënten zelf. Zij richt zich op de vermogens van cliënten, op verhoging van doelgerichtheid, vaardigheden en weerbaarheid. De verwachting dat maatschappelijke integratie kan worden bereikt door cliënten maar beter toe te rusten op hun rol in de samenleving wordt in de praktijk echter gelogenstraft. De samenleving werkt niet mee. Negatieve beeldvorming over mensen met (ernstige) psychische aandoeningen blijkt een hardnekkige rem op terugkeer in het sociale leven en op zelfverwerkelijking. Het veld van de rehabiliterende hulpverlening kan er dan ook niet omheen aandacht te besteden aan stigmatisering en de bestrijding daarvan. Rehabilitatie vereist ook publieksgerichte interventies. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar stigmatisering, de effectiviteit van anti-stigmastrategieën en -praktijken die in Nederland op dit gebied zijn ontwikkeld. In het tweede gedeelte wordt een specifiek voorbeeld van een good practice belicht, uitgevoerd in de Kop van Noord-Holland. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website