Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 18. Geïntegreerde behandeling voor cliënten met psychische stoornissen en verslavingsproblemen

Sonja van Rooijen, Hans Kroon en Anneke van Wamel

Participatie

De laatste tien jaar is er steeds meer aandacht voor het gelijktijdig voorkomen van verslavingsproblemen en psychische stoornissen. Het gaat daarbij niet simpelweg om twee naast elkaar bestaande aandoeningen die afzonderlijk behandeld kunnen worden, maar juist om een complexe verwevenheid tussen de verslaving en de psychische stoornissen. Daardoor is diagnostiek en behandeling bij ‘dubbele problematiek’20 uitermate complex en moeilijk. Complicerende factor is dat in Nederland de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg veelal nog als gescheiden sectoren optreden, ondanks alle recente fusies. In beide sectoren ontbreekt dikwijls de deskundigheid om de verweven problematiek goed te kunnen diagnosticeren en vervolgens te behandelen (Resultaten Scoren, 2003), dit dikwijls tot frustratie van cliënten en hulpverleners. Dikwijls worden voorwaarden gesteld aan de motivatie voor behandeling of aan het gebruik (abstinentie als voorwaarde) terwijl cliënten hieraan niet kunnen voldoen (Kroon, 2006). Cliënten krijgen in de ggz dikwijls de boodschap dat zij eerst hun verslavingsproblemen moeten aanpakken, terwijl zij in de verslavingszorg te horen krijgen dat hun psychische problemen dermate overheersen dat er geen adequate behandeling geboden kan worden. Aldus worden zij van het kastje naar de muur gestuurd en is het risico op uitval zeer groot. Cliënten voelen zich onbegrepen: zij kloppen met hun problemen aan maar worden doorverwezen of afgewezen (Kroon, 2006). Hulpverleners op hun beurt hebben het gevoel tekort te schieten en zien de drop-out onder hun cliënten met lede ogen aan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website