Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 19. Epiloog

Jaap van Weeghel, Annette Plooy en Sonja van Rooijen

Participatie

Dit jaarboek bundelt een ruime selectie bijdragen over actuele thema’s in de Nederlandse rehabilitatiepraktijk. Toch pretenderen we niet dat het de state-of-the-art in dit werkveld volledig weergeeft. Zo is in dit jaarboek geen aparte bijdrage opgenomen over rehabilitatie van de zogenoemde langverblijvers in de psychiatrische ziekenhuizen. Ook zijn thema’s als de betekenis van de Wmo voor de rehabilitatiepraktijk, de plaats van fitness en lifestyle in die praktijk of de rehabilitatie van cliënten van buitenlandse afkomst niet afzonderlijk behandeld. Het mooie van het concept jaarboek is evenwel dat we deze, en andere, belangrijke onderwerpen in de volgende aflevering over twee jaar kunnen aantreffen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website