Magazine Logo

Methodische integratie van individuele rehabilitatie in Assertive Community Treatment

Jos Dröes en Annet Aalbers

Participatie

Assertive community treatment (ACT) is een belangrijk en centraal onderdeel van de zorg voor mensen met ernstige psychische en/of verslavingsproblematiek die de neiging hebben zorg te mijden of te snel te beëindigen. ACT heeft van oorsprong een belangrijke rehabilitatiecomponent die tot nu toe echter onvoldoende uit de verf komt. In dit artikel beschrijven we hoe de methodiek van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) kan worden geïntegreerd in de werkwijze van een ACT-team. Dit vereist het onderscheiden van behandeling, probleemoplossing, wensverwerkelijking en bemoeizorg op een achttal terreinen. Waar mogelijk zijn de wensen van cliënten het uitgangspunt van de hulpverlening. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website