Magazine Logo

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en ASS - Een werkzame combinatie

Jolande Zewuster en Dirk den Hollander

Participatie

In dit artikel beschrijven we het gebruik van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) in de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS). We beschrijven kort de kernelementen van het SRH, waarbij we per fase van het SRH aandachtspunten geven voor het gebruik bij mensen met autisme. Aan het einde van het artikel illustreren we de toepassing van de methodiek aan de hand van een casus. Het artikel vloeit voort uit een samenwerkingsproject van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, het Dr. Leo Kannerhuis en STORM Rehabilitatie. In het project werd de betekenis van de rehabilitatiebenadering voor mensen met een ASS onderzocht (Zewuster & Den Hollander, 2005). Beide auteurs zijn als externe adviseurs bij dit traject betrokken. Dit artikel is een weergave van de eerste resultaten van dit ontwikkeltraject en is bedoeld om het werkveld te informeren maar vooral ook om vanuit het werkveld nieuwe gezichtspunten te krijgen voor verdere ontwikkeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website