Magazine Logo

Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen

Marrie Venderink, Peter van der Ende, Wendy van der Veldt & Mariëlle Dullemond

Participatie

Psychiatrische rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking bij het vervullen van sociale rollen. Eén van de sociale rollen, waarvan het behoud of het herstel tijdens en na een psychiatrische episode wenselijk is, is het ouderschap. In het herstelproces kan het contact met eigen kind(eren) een cruciale rol vervullen. In Nederland is er tot nu toe niet of nauwelijks structureel aandacht besteed aan deze rol (Van Weeghel, 2004). In de Verenigde Staten heeft men sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ervaring opgedaan met het bieden van ondersteuning aan ouders met psychiatrische beperkingen. In dit introductieartikel geven we een overzicht van de betekenis van de ouderrol voor het herstelproces van deze ouders en van de ondersteuningsvormen die voor deze groep zijn ontwikkeld. Het overzicht is gebaseerd op literatuurstudie van vooral Amerikaanse literatuur. We sluiten af met een impressie van de stand van zaken in Nederland op dit terrein en met een schets van specifieke rehabilitatiemodulen voor de ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website