Magazine Logo

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.3 Demarrage

Simona Karbouniaris en Jean Pierre Wilken

Participatie

Demarrage is in 2004 gevormd als een relatief zelfstandige eenheid voor dagbesteding en reïntegratie binnen de Reinier van Arkel Groep. De Reinier van Arkel Groep is sinds 2006 de nieuwe naam van de GGZ ‘s-Hertogenbosch. Demarrage verleent diensten aan cliënten via opdrachtgevers als gemeenten, werkgevers, verzekeraars, UWV’s en ggz-organisaties. Demarrage profileert zich als ‘specialist in reïntegratie, actief op de grens van de geestelijke gezondheidszorg en de arbeidsmarkt’. Zij biedt mensen met psychische problemen kansen met betrekking tot reïntegratie. Trajectbegeleiding wordt op maat aangeboden. Demarrage verleent diensten op het gebied van sociale activering, arbeidsreïntegratie, preventie ziekteverzuim en geeft ondersteunende en/of activerende begeleiding op basis van persoonsgebonden budget (PGB). In deze publicatie gaan we voornamelijk in op de tak van Demarrage die zich bezighoudt met arbeidsreïntegratie. Demarrage beschikt over ruime ervaring met de doelgroep ‘mensen met psychosociale/psychiatrische problemen’ en combineert kennis van psychiatrie met resultaatgericht werken richting maatschappij en arbeidsmarkt. Het gevarieerde trajectaanbod van Demarrage bestaat uit zowel individuele als groepsprogramma’s met open instroom. De instroom vanuit de geestelijke gezondheidszorg is laagdrempelig en biedt de mogelijkheid tot gecombineerde zorgen activeringstrajecten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website