Magazine Logo

Cliënten ondersteunen cliënten - Een pleidooi voor het inrichten van steunpunten cliëntondersteuning

Daniëlle Meije

Participatie

Vraagsturing in de zorg, toenemende keuzevrijheid, het toelaten van nieuwe zorgaanbieders op de 'gezondheidszorgmarkt', recht op zorg, zorg op maat, ontschotting... In het kader van de modernisering van de AWBZ zal de geboden zorg beter aan moeten sluiten op de zorgbehoefte en wensen van de gebruikers van die zorg. Het klinkt op papier heel mooi maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Toenemende keuzevrijheid is een groot goed, maar als een cliënt niet weet wat er te kiezen is, komt hij er niet verder mee. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website