Magazine Logo

Naar een Nederlands clubhuismodel? - Literatuurstudie en beleidsverkenning naar de mogelijkheden van een clubhuismodel in Nederland

Nicole van Erp & Jaap van Weeghel

Participatie

In 1986 werd in Nederland, in navolging van het Fountain House in New York, het eerste clubhuis voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen opgericht: De Waterheuvel in Amsterdam. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar het clubhuismodel zich snel verspreidde, is het in Nederland tot nu toe bij één clubhuis gebleven. Anno 2003 is het tijd om een balans op te maken: wat is eigenlijk de meerwaarde van clubhuizen en is er in Nederland nog plaats voor een verdere uitbreiding van het clubhuismodel? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website