Magazine Logo

Vermaatschappelijking en rehabilitatie als dagelijks werk - De consequenties van het begrip 'MSS' voor rehabilitatie vanuit de sector beschermd en begeleid wonen

Hella van de Beek en Louise Olij

Participatie

De langdurige zorg staat al enige jaren in het teken van vermaatschappelijking. Het doel is elke cliënt die vormen van hulp bezorgen waarmee hij zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Samenwerking tussen allerlei zorginstellingen en dienstverleners is daarbij geboden. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn beschreven onder de noemer 'maatschappelijk steunsysteem' (Mos en van Weeghel, 1999). In dit artikel komt aan de orde wat de praktische consequenties zijn voor de sector beschermd en begeleid wonen van het werken in een maatschappelijk steun-systeem (MSS). Het werken als onderdeel van een maatschappelijk steunsysteem stelt namelijk nieuwe eisen aan de werkmethoden in deze sector. Deze worden op grond van de Nederlandse literatuur geïnventariseerd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website