Magazine Logo

Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? - Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad

Henk Oosterling

Waardenwerk

Goed werken verrichten. De uitdrukking heeft een religieuze bijklank. Er klinken zelfs mythische boventonen in door. Het spectrum van te verrichten goed werk is breed. De bandbreedte loopt van het belangeloos ondersteunen van onze armlastige en behoeftige medemens tot het professioneel uitmesten van hevig verontreinigde stallen. 'Stal' mag breed worden geïnterpreteerd. Vakmanschap situeren in dit wijdse perspectief tussen Moeder Teresa en Herakles lijkt misschien wat overdreven. Maar dat de huidige zorgsector gebaat is bij een meer professionele en humane aanpak die de uurtje-factuurtje logica van steunkousmanagement doorbreekt, zal niemand ontkennen. En dat zo'n integrale zorgbenadering zicht biedt op een geheel andere professional met andere competenties en skills, dat ligt ook voor de hand. In dit artikel wordt een lans gebroken voor een ethiek van het vakmanschap die toegesneden is op onze 21e eeuwse menselijke conditie. Dit vakmanschap kan niet anders dan duurzaam zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website