Magazine Logo

In de toekomst kijken: naar een duurzame wereld door combineren van blikvelden

Ad van Dommelen

Waardenwerk

Hoe vaak (of hoe zelden) komt het voor dat een deelnemer in een discussie zegt: 'ik merk dat mijn standpunt begint te verschuiven, ik ben door deze uitwisseling van gedachten veranderd'? Dit komt vrijwel nooit zo voor en dat is eigenlijk best vreemd, want wij zien onszelf toch graag als 'open-minded'. In de praktijk blijkt echter dat we ook 'gehecht' zijn aan onze eigen standpunten en daarmee zijn we als het aankomt op ons denkvermogen misschien wel minder rationeel dan we van onszelf zouden verwachten. Naar verluidt bestaan er meer dan 100 verschillende definities van 'duurzame ontwikkeling'. In mijn visie is dit (tenminste gedeeltelijk) een afspiegeling van de complexiteit die er achter schuil gaat: de vele aspecten van duurzame ontwikkeling kunnen op vele manieren worden beschreven. In een positieve waardering kan deze veelheid van invalshoeken worden vergeleken met de veelheid van termen die Eskimo's hanteren voor de vele verschillende gedaantes van 'sneeuw', daarmee juist een preciezere communicatie mogelijk makend. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website