Magazine Logo

Twaalf ongelukken, dertien ambachten

Heleen Rippen

Waardenwerk

Ruim tien jaar geleden was ik gecharmeerd van een uitspraak van Richard Sennett die toen erg op mij van toepassing was: You've got a job but what about a life? Werken versus leven. Ik had een fulltime baan maar was buiten adem. De weekenden waren niet lang genoeg om het werk van me af te schudden. In de 'De Ambachtsman' gaat Sennett verder op zoek naar de verhouding tussen werk en zingeving. Hij haalt veel aan in deze dikke pil. Zoveel, dat er na het lezen van drie hoofdstukken vele vragen rondtolden in mijn hoofd. Toen ik was aangeland bij zijn verhandeling over het uit de hand gelopen zoutvaatje van Benvenuto Cellini bleef ik steken in vragen als: Waar houdt het ambachtelijke werk eigenlijk op en waar begint het kunstenaarschap? Is het eerste een noodzakelijke voorwaarde voor het tweede? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website