Magazine Logo

Rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting

Sonja van Rooijen en Mieke van Boxtel

Participatie

Roosenburg is een forensische kliniek van Altrecht GGZ in Den Dolder en bestaat uit meerdere units. Op de resocialisatie-unit is in 2010 met behulp van financiering van ZonMw in het kader van het landelijke programma Zorg voor Beter een project gestart gericht op rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting. Dit project verdient aandacht, omdat herstel en rehabilitatie in de forensische psychiatrie nog weinig gangbaar zijn en zich minder gemakkelijk tot elkaar verhouden. Justitiële kaders en vrijheidsbeperkende maatregelen - kenmerkend voor de forensische setting - staan in contrast met de principes van herstel en rehabilitatie. Op welke wijze kan ook in een forensische, klinische setting gestalte worden gegeven aan herstel en rehabilitatie? Dit artikel beschrijft de aanpak van Roosenburg en gaat in op de bevorderende en belemmerende factoren. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen waarmee andere forensische instellingen hun voordeel kunnen doen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website