Magazine Logo

Soteria NL: vernieuwing vernieuwd

Mario Domen en Jos Dröes

Participatie

In het decembernummer van 2008 verscheen in dit tijdschrift een eerste artikel over Stichting Soteria Nederland (hierna: Soteria NL) onder de titel: 'Het verbond als therapeutische grondslag' (Domen en Deibert, 2008). In de slotparagraaf stond onder meer te lezen: 'Vernieuwen moet je doen: steeds weer komt het thema terug van "erbij zijn", "verbonden zijn". Laat elkaar niet vallen, en verschuil je niet achter een quasiprofessionaliteit. Psychiatrie is mensenwerk, geen boekenwijsheid.' Inmiddels zijn we meer dan vier jaar verder. Hoe staat het nu met Soteria NL? Hieronder volgt een verslag van een zoektocht die naast veel decepties ook een duidelijk omlijnde vernieuwende zorgvisie heeft opgeleverd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website