Magazine Logo

Kolom - Een kwetsbare vader

Tonje Roodenburg

Ouderschapskennis

Buiten voor een Jeugdzorginstelling, sta ik te wachten op een vader. Zijn zoon verblijft in deze open instelling. Hij heeft een afspraak met hem en met zijn begeleider, en hij heeft mij gevraagd om als 'zijn' gezinscoach daarbij aanwezig te zijn. Met grote stappen komt hij aanlopen. Aan zijn houding is duidelijk te zien dat hij boos is, héél boos. Hij staat recht voor me en zijn ogen spuwen vuur. "Waar zijn jullie *** mee bezig?" schreeuwt hij vloekend. Zijn tirade is helder. Sinds zijn zoon Nick in de instelling verblijft gaat hij alleen maar achteruit. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website