Magazine Logo

De oudergerichte organisatie

Wim Goossens

Ouderschapskennis

De auteur legt een relatie tussen de oudergerichte organisatie en de oudersehapstheorie en methodiek ouderbegeleiding. Daarbij geeft hij aan hoe vanuit de oudersehapstheorie - met name vanuit het tweede postulaat: de ouder is consultvrager en opdrachtgever - betekenis kan worden gegeven aan de invulling van de relatie tussen ouders en de organisatie. Vervolgens wordt vanuit de methodiek ouderbegeleiding een relatie tussen de ouderbegeleidende positie en de oudergerichte organisatie gelegd. Daarbij wordt verwezen naar een van de buffers uit het denkschema van ouderschap - de solidaire gemeenschap - waarin de organisatie zich naar ouders kan presenteren als een vertegenwoordiger van de solidaire gemeenschap bij het grootbrengen van hun kind. Daarop aansluitend worden vijf ordeningsprincipes beschreven van waaruit gekeken kan worden naar de oudergerichtheid van een organisatie: 1 het wetgevend en beleidsmatig kader voor ouderbetrokkenheid; 2 ouderbetrokkenheid binnen de organisatiegebieden; 3 ouderbetrokkenheid op organisatieniveaus; 4 niveaus van ouderbetrokkenheid; 5 ouderbetrokkenheid en de regulatieve cyclus. De auteur hoopt met dit artikel een bijdrage te leveren aan (de reflectie op) het ontwikkelen van een oudergerichte organisatie. Dat is een gezamenlijk belang van ouders en de organisaties tot wie zij zich wenden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website