Magazine Logo

Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit - De rol van ouders bij een langdurige pleeggezinplaatsing

Danielle Oomen en Gé Haans

Ouderschapskennis

De afbreukpercentages (breakdown) binnen de langdurige pleegzorg in Nederland liggen tussen de 25 en 50 procent. Een afgebroken, als langdurig bedoelde pleeggezinplaatsing is een ramp voor alle betrokkenen: het pleegkind, de ouders en de pleegouders. Een van de factoren die ten grondslag ligt aan deze breakdown is de ontbrekende instemming van de ouder met de definitieve uithuisplaatsing van het kind. Wanneer de ouder de pleeggezinplaatsing niet kan verdragen en zich blijft verzetten tegen deze plaatsing, kan dat het proces van zich gaan hechten aan pleegouders belemmeren. Dit willen voorkomen ligt ten grondslag aan de methodiek Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit. Deze vorm van ouderbegeleiding ondersteunt de ouder in het verlies van de rol als opvoedende ouder, door de ouder te helpen bij de rol die bij deze situatie past. In dit artikel belichten de auteurs de achtergrond van deze vorm van ouderbegeleiding. Daarnaast schetsen zij de belangrijkste effecten van tien jaar Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website