Magazine Logo

De Verdediging van Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen

Waardenwerk

Niet lullen maar poetsen Tegenkracht Zeer gewaardeerde Heleen Pott, dank u voor uw vraag waarin u mij bevraagt op het centrale begrip tegenkracht. Om dat begrip en de context wat verder te positioneren citeer ik u met de volgende zinnen: 'MacIntyre heeft met een, achteraf gezien, feilloos scherpe blik al in de jaren '80 van de vorige eeuw het conflict voorspeld waar veel professionals momenteel middenin zitten: het conflict tussen enerzijds hun intrinsieke motivatie voor de praktijk van hun werk en anderzijds de externe criteria van rendement, output, status, zichtbaarheid, naamsbekendheid, efficiency, winstmaximalisatie, et cetera, opgelegd door de bureaucratische instituties waarbinnen ze werkzaam zijn.' En vervolgens... 'Binnen deze Maclntyriaanse context heeft het begrip 'tegenkracht' een duidelijke inhoud - het verwijst naar de strijd in naam van integriteit en beroepseer, tegen de instrumenteel-manipulatieve waarden van het neoliberale systeem.' Deze beschrijving sluit aan bij mijn bespreking van het werk van MacIntyre en mijn uitleg van het begrip tegenkracht in mijn dissertatie. Daar zijn we het wat mij betreft over eens. 'Maar draagt Muzische Professionalisering wel wezenlijk en effectief bij aan tegenkracht 'tegen de macht van het systeem' of hebben we eerder te maken met 'een glijmiddel voor de reproductie van die macht'?' Dat is de vraag die u stelt. Hieronder zal ik toelichten waarin onze opvattingen verschillen wat betreft de manier waarop tegenkracht vorm krijgt. U pleit in uw bespreking van mijn werk voor '... morele reflectie in termen van goed/ kwaad, op de waarden van de eigen praktijk; en naast reflectie liefst ook nog kritiek en zelfkritiek, analyse en duiding, via vragen als: Hoe konden wij (bankiers) zo geweldig in de fout gaan? Hoe konden we dit de samenleving aandoen?' Mijn vraag aan u terug, mevrouw Pott, is: en dan, als deze exercitie gedaan is, hoe leidt dan die kritiek en zelfkritiek tot een ander handelen in de praktijk? Na de zondag van de boetedoening en de schuldbelijdenis volgt toch altijd weer de maandag van het werk waarin we overgaan tot de orde van de dag? En juist in die orde van de dag zitten zichzelf voortdurend herhalende hardnekkige patronen en gewoontes. Hoe komen we van denken en praten over moraliteit naar het 'doen' ervan? Dat is de vraag die mij bezighoudt in Muzische Professionalisering. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website