Magazine Logo

Redactioneel

JOS DROES

Participatie

Dit nummer van Participatie en Herstel opent met een reactie van de auteurs van Goede GGZ, Philippe Delespaul, Michael Milo, Wilma Boevink en Jim van Os, op de kritische beschouwing over de Nieuwe GGZ in het vorige nummer door Ed van Hoorn en de kanttekeningen daarbij van ondergetekende. Ed van Hoorn heeft op verzoek van de redactie hierop weer een korte reactie gegeven. Hij maakt nog eens duidelijk dat het kwaad wat hem betreft begint bij de ziektemetafoor. Wat mij verbaast is dat men vanuit de Nieuwe GGZ een trend bespeurt om een domeinsplitsing te organiseren waarin curatief of symptomatisch herstel, participatie of maatschappelijk herstel en subjectief of persoonlijk herstel elkaar gaan beconcurreren. In de praktijk zien we juist veel geloof in het nut van gezamenlijk optrekken, zoals ook blijkt uit de bijdragen in dit nummer. We beginnen met een vertaling van het klassieke artikel van Slade en anderen over klinisch en persoonlijk herstel. Dan volgt de integrale behandeling van vluchtelingen met traumatische ervaringen door Renate Smid en Sabine Vermin. In het tandemmodel van Paulina Sedley en anderen trekken ervaringsdeskundigen en docenten samen op. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website