Magazine Logo

Essay - Ouderschap en opvoeden - aanvullingen vanuit zorgethisch perspectief

Margreth Hoek

Ouderschapskennis

De bijdragen van Baert, Huibregtsen en Van der Pas aan de studiedag van 23 november 2007 met als titel 'Ouderbegeleiding —> Hogeschoolwerk!’ tonen aan dat er na tien jaar tijdschrift een succesvolle manier van spreken is ontstaan rond ouderschap en ouderbegeleiding. Ik benoem dit spreken als een pedagogisch discourstype waarin het leerproces van ouders tot 'goed genoeg’-opvoeders centraal staat. Dit discours past naast het dominante pedagogische dat focust op de ontwikkeling van kinderen. Het begrip discours verdient enige toelichting. Discours is een concept dat de constructieve kracht van taal zichtbaar maakt: taal wordt als een instrument gezien waarmee betekenis wordt gecreëerd. Discoursen bieden volgens Hall (1992) de mogelijkheid om met specifieke kennis over een onderwerp te spreken. Het onderwerp wordt op zo’n manier waargenomen dat bepaalde zaken naar voren komen en andere minder zichtbaar worden. Bij ouderschapstheorie wordt opvoeden waargenomen vanuit het perspectief van ouders. Het gaat over hun handelen, denken en de emotieregulering, het gaat over buffers die de ouderlijke werkvloer idealiter beschermen, maar die soms niet goed werken waardoor het leerproces van ouders kan stagneren. Discours Discoursen worden zichtbaar als meerdere personen bepaalde woorden gebruiken om over een onderwerp te spreken, zoals bij het eerder in dit nummer weergegeven verslag van een studiedag . Hajer (1990) ziet het veelvuldig gebruik van een bepaald discours als een uiting van het succes ervan. Hij stelt dat een succesvol discours institutionaliseert in de vorm van georganiseerde handelingspraktijken en geaccepteerde en veelgebruikte manieren van redeneren. Deze worden versterkt doordat mensen worden geschoold in het gebruik van geïnstitutionaliseerde discoursen en handelingspraktijken. Met de beschrijving van een succesvol discours in het achterhoofd durf ik te zeggen dat het spreken over opvoeding vanuit het perspectief van ouders een succestocht is. Dit succes is meetbaar: negen Handboeken Methodische Ouderbegeleiding en tien jaar uitgaven van dit tijdschrift. De succestocht is zichtbaar in verschillende initiatieven van hogescholen (o.a. Den Haag, Utrecht en Zuyd) om kennis over het methodisch ouders begeleiden te doceren en zo verder te verspreiden. Naast (bij)scholing van (a.s) hulpverleners in deze methodiek wordt verder onderzoek gestimuleerd en een bijzondere leerstoel zou zeker daaraan bijdragen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website