Magazine Logo

Het nut van ouderschapstheorie -en de valkuilen

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Ouderschapstheorie gaat over gewone dingen. Iedereen kan het snappen. Zelfs ouders. Zeker ouders - stelt de auteur - want ouderschapstheorie gaat over hun werkelijkheid. De theorie is dus niet ingewikkeld, maar hij vereist onwennige denksprongen. Ze gaan tegen onze intuïtie in, en wekken soms bij anderen de indruk dat het kind in de steek wordt gelaten. Ten aanzien van dit laatste punt is er echter geen reden tot zorg: met ouderschapstheorie in de hand worden in het ganse land misschien minder maatregelen genomen, maar als ze worden genomen, dan eerder. Ouderschapstheorie helpt namelijk om te weten wat nodig is en waarom. Op methodische wijze ouders begeleiden is dan ook niet voor iedereen weggelegd. Het is hooggeschoold hogeschoolwerk. De auteur zet in vogelvlucht uiteen waarom dat zo is, en houdt een vurig pleidooi voor aandacht op hogescholen voor het grondig voorbereiden van studenten die straks als gezinsvoogd of jeugdbeschermer met ouders te maken krijgen. Dr. Alice van der Pas, ouderbegeleider en gezinstherapeut, is auteur van het tiendelige Handboek Methodische Ouderbegeleiding, en redacteur van het tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding. I. Inleiding: de breedbeeldvisie van Baert Eén denksprong is te vinden in het betoog van Dany Baert, elders in dit nummer, over het versmallen van ouderschap tot pedagogiek. Ouders worden aangesproken, zegt hij, als mensen die alleen en vooral moeder of vader zijn. Opvoeders in hart en nieren moeten ze zijn, en liefst voor 110% ouder. Maar denk even aan uw eigen ouders: ze hadden méér aan het hoofd dan alleen kinderwelzijn en méér te doen dan opvoeden. Als ouders géén andere dingen dan opvoeden aan het hoofd hebben, dan zijn het misschien wel heel armetierige ouders - want wie wil ‘opvoeders’ als ouder! Geen enkel kind toch! Je wilt mensen: een man en een vrouw, of twee van hetzelfde, wier leven met spannende grotemensen-kleuren en -geuren, en -geluiden laat zien dat er méér op deze wereld is dan jij - hun kind. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website