Magazine Logo

Surf & zap

Ineke Huibregtsen

Ouderschapskennis

Centra voor jeugd en gezin Het Ministerie voor Jeugd en Gezin wil dat iedere gemeente in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin heeft. Wat wordt daar mee beoogd en in welke vorm kan dat? Operatie JONG was een samenwerkingsverband van de ministeries van VWS, OCW, Justitie, SZW en BZK, VROM en Financiën. Tot 1 januari 2007 was StevenVan Eijck door het Kabinet benoemd tot Commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid, en hij formuleerde 35 aanbevelingen. Een daarvan is: Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kind. Aanvullend heeft de overheid de volgende taken: - De overheid biedt algemene ondersteuning aan alle kinderen en ouders - De overheid biedt specifieke ondersteuning op het moment dat kinderen extra steun nodig hebben in hun ontwikkeling of ouders bij de opvoeding - De overheid grijp in door het gezag van ouders (gedeeltelijk) over te nemen in situaties waarin kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd. Zijn advies was de overheidstaken op het gebied van opvoeding, preventieve jeugdgezondheidszorg en -bescherming in een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder te brengen: een laagdrempelig eerstelijnscentrum voor jeugdigen en ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website