Magazine Logo

van de redactie

Ouderschapskennis

Het is nooit klaar... Ouderschap & Ouderbegeleiding bestaat tien jaar. Dat vieren we met een nieuw 'jasje’, de nieuwe huisstijl van kaft en binnenkant en met een congres in het najaar. In nummer 2 van juni aanstaande berichten we daar verder over. Maar een jubileum nodigt ook uit tot reflectie. In die tien jaar hebben we geen gebrek gehad aan onderwerpen en kopij. En hebben we stukje bij beetje verder gebouwd aan kennis van en ervaring met ouderschap, en hopelijk veel ouderbegeleiders gevoed voor de dagelijkse, vaak weerbarstige, praktijk. De kennis van ouderschapstheorie is toegenomen. Alice van der Pas heeft daarvoor een solide basis gelegd met negen delen Handboek Methodische Ouderbegeleiding en met haar proefschrift. En we zien dat andere auteurs en wetenschappers verder werken aan de theoretische fundamenten van ouderschap, en ouderbegeleiding als methodiek verder ontwikkelen. We zijn blij dat het nieuwe lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid Leiden zich inzet voor de vakbekwaamheid van senior jeugdhulp-verleners. Wij hopen dat ouderschap en ouderbegeleiding een substantieel onderdeel vormt van het curriculum. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website