Magazine Logo

OnsKindje

Marcel De Beukeleer

Ouderschapskennis

Een (zelfhulp) dienstenaanbod, laagdrempelige emotionele ouderondersteuning van 'Enig in Vlaanderen, uniek in de wereld'. Overal ter wereld bestaat jeugdhulp, zelfs in de meest onderontwikkelde landen. Ouders en families beschouwen hun kinderen als hun grootste rijkdom en vinden het de meest vanzelfsprekende zaak om elkaar bij te springen als het opvoeden van hun kinderen moeilijk wordt. In sommige gemeenschappen zien we zelfs groepen waarvan de deelnemers, die niet noodzakelijk tot dezelfde familie behoren, elkaar ondersteunen. Veelal zijn het vrouwen die kennis aan elkaar doorgeven omtrent zwagerschap, geboorte en opvoeding. Het zijn veelal de mensen zelf die de noodzaak van een gemeenschappelijke ondersteuning inzien en samen met lotgenoten een zelfhulpgroep oprichten. Deze basisvorm van zelfhulp bestond vroeger ook in onze contreien, maar werd langzaamaan door professionals overgenomen. Ook de overheid zag de noodzaak van een goede ouderondersteuning in en ging de professionals subsidiëren en tegelijkertijd kwaliteitseisen opleggen. Zoals ook in andere sectoren ontstaan professionele hulporganisaties vaak uit zelfhulpgroepen. De jeugdhulp in Vlaanderen behoort tot de meest professionele ter wereld. Zes gespecialiseerde sectoren bieden hoogwaardige jeugdhulp aan hun specifieke doelgroepen. De kwaliteitseisen van de overheid werden in de loop der jaren bijgesteld, de kostprijs steeg navenant. Professionalisering heeft een keerzijde wanneer de oorspronkelijke doelstelling van de jeugdhulp vergeten wordt. Vele professionele jeugdhulpverleners menen dat zij de plaats van de ouders kunnen innemen, anderen denken dat zij de ouders kunnen zeggen hoe zij hun kinderen moeten opvoeden. Ouders die met dergelijke jeugdhulpverleners geconfronteerd worden, voelen zich dikwijls te zwak om zich te verdedigen. Meestal ondergaan zij hun pijnlijk lot in stilte, niet zelden uit schrik voor represailles tegen hun kind. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website