Magazine Logo

Op bezoek bij onze Vlaamse buren

Ad de Gouw

Ouderschapskennis

Het Vlaamse ‘ONSKINDJE’ is een vereniging van ouders die opkomen voor het ondergeschoven kind dat ‘ouderbegeleiding’ ook daar genoemd kan worden. Werkelijke aandacht voor hen als ouders, als noodzakelijk en onlosmakelijk onderdeel van hulp aan hun kinderen, blijken niet alleen Nederlandse ouders vaak te missen, maar blijkt ook bij onze zuiderburen het geval te zijn. Terwijl het toch veelal de ouders zelf zijn, die hulp vragen bij de opvoeding van hun kind. En in gevallen dat niet ouders maar anderen hulp voor het kind inschakelden zijn het ouders die niet zelden schaamteloos hun onmacht als onwil en onkunde teruggekaatst krijgen. Met als gevolg dat onmachtsgevoelens toenemen en het opvoeden nog moeilijker wordt. Conclusie: ouders niet geholpen, kind niet geholpen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website