Magazine Logo

Opvoeden leer je niet in je eentje

Margreth Hoek

Ouderschapskennis

Opvoeden wordt in beleidsdebatten over opvoedingsondersteuning vooral bekeken vanuit het perspectief van het kind. De auteur betoogt dat het perspectief van de ouder een beter uitgangspunt is. Opvoeden wordt beschreven als een leerproces waarin ouders zich met vallen en opstaan ontwikkelen tot ‘goed genoeg' opvoeders. Bij sommige ouders stokt of stagneert het leerproces, en daarmee het opvoeden. Dit kan ook wel ‘ontheemd ouderschap’ genoemd worden. De overheid zal beleid moeten gaan ontwikkelen om ouders te steunen en te sterken in hun leerproces. De auteur geeft enkele concrete aanzetten voor de invulling van dergelijk beleid. Trefwoorden: opvoedingsondersteuning, ouderschapsondersteuning Margreth Hoek studeerde economie, met politiek-filosofische zorgethiek als specialisatie. Zij is werkzaam bij JSO (expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding) en bereidt een proefschrift voor over de betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in het beleidsdebat opvoedingsondersteuning 1980-2002. E-mail: mhoek@yahoo.com Opvoedingsondersteuning: vanuit het perspectief van het kind Ouders voorlichten of ondersteunen opdat zij betere opvoeders worden, is geen recent verschijnsel. De pedagoge Wubs (2004) analyseerde ruim honderd boeken over opvoeden die tussen 1945 en 2000 verschenen, en signaleert dat in de jaren zeventig een nieuwe generatie deskundigen naar voren trad. Ontplooiing en welbevinden van het kind werden in deze periode een op zichzelf staand opvoedingsdoel. In de voorlichting kwam de relatie tussen ouder en kind centraal te staan, en authenticiteit van de opvoeder gold als een belangrijke factor voor gelukkig samenleven. In eerste instantie stond het ideaal van gelukkige en volledig ontplooide ouders én kinderen centraal. Later raakten ideeën over ontplooiing verbonden met argumenten uit de ontwikkelingspsychologie. De nadruk verschoof naar de ontplooiing van het kind; de ontplooiing van de ouders verdween uit beeld, aldus Wubs. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website