Magazine Logo

Opvoedingsondersteuning die helpt

Jo Hermanns

Ouderschapskennis

Opvoedingsondersteuning staat volop in de belangstelling. De auteur bespreekt de maatschappelijke achtergrond van deze aandacht voor opvoeden en opgroeien en de huidige praktijk. Vervolgens onderzoekt hij welke steun aan ouders en kinderen helpt en wat de kwaliteit bepaalt. Trefwoord: opvoedingsondersteuning Jo Hermanns is deeltijd gewoon hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Als onderzoeker is hij actief in het Kohnstamminstituut. Tevens is hij zelfstandig adviseur op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg, verbonden aan de maatschap CO ACT Consult. E-mail j.hermanns@coact.nl 1. Politici als pedagogen Het lijkt wel of de oorzaken van ontwrichtende maatschappelijke problemen zoals segregatie, criminaliteit, schooluitval, werkloosheid, psychische en gedragsproblemen, en radicalisering steeds meer in de gezinsopvoeding worden gezocht. Waar voorheen de politieke discussies vooral vanuit een sociologisch en economisch perspectief gingen over maatschappelijke structuren, over zorgsystemen en de individuele verantwoordelijkheden van burgers, hebben vele politici het nu over ‘opvoeden en opgroeien’ als centraal thema. In de aanloop naar de verkiezingen van 22 november 2006 nam het onderwerp jeugd en de opvoeding in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s een belangrijke plaats in. Voor de twee grootste partijen was dit zelfs het eerstgenoemde concrete thema in hun verkiezingsprogramma (CDA: ‘vertrouwen in mensen: gezinnen en jeugd’ en PvdA: ‘Kinderen eerst’). In de politieke uitspraken over de jeugd gaat het nog vooral over de problemen van de jeugd. Maatregelen om de probleemjeugd en hun ouders in toom te houden, staan daarbij als vanouds op de voorgrond. Concrete voorstellen zijn bijvoorbeeld: versterking van de jeugdzorg en jeugdbescherming, uitbreiding van de leerplicht, ouders aansprakelijk stellen voor de schade die hun overlastgevende kinderen aanrichten en het oprichten van opvoedingskampen voor ‘onwillige jongeren’ en het uitbreiden van de capaciteit van de ‘gesloten jeugdinrichtingen’. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website