Magazine Logo

Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen

Vivian B. Shapiro

Ouderschapskennis

Vivian Shapiro werd in haar praktijk geconfronteerd met ouders die bij het vormen van een gezin heel anders starten dan we gewend zijn. Zij wilde de betekenis daarvan begrijpen, voor de ouders én de kinderen, en onderzoeken of deze gezinnen ook nieuwe beschrijvingen ontwikkelen van ‘gezin en ‘ ouderschap’, en misschien nieuwe woorden voor hun gezinsgeschiedenissen. Op 14 februari 2006 was Shapiro gastspreekster in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006. In het middagprogramma daarvan sprak zij onderstaande tekst uit. Met haar toestemming is hij licht ingekort. Trefwoorden: adoptie en ouderschap, voortplantingstechniek en ouderschap Vivian B. Shapiro was van 1970 tot 1980 als maatschappelijk werker verbonden aan Selma Fraiberg’ s fameuze Child Development Project in Ann Arbor, Michigan. Daarna werd zij hoogleraar Maatschappelijk Werk aan de Universiteit van Michigan, en sinds haar emeritaat doet zij onderzoek naar nieuwe gezinsvormen en nieuwe wijzen van gezinsvorming — dit laatste samen met haar dochter Janet, hoogleraar maatschappelijk werk, en met hoogleraar psychiatrie Isabel Paret. Daarnaast werkt zij in een particuliere groepspraktijk. Radicale veranderingen in adoptie en vruchtbaarheid We leven in een tijd van maatschappelijke en culturele veranderingen met een grote impact op ons werk, op onze maatschappij, op de rollen van man en vrouw in het gezin, en ook op de keuzes die we kunnen maken voor ons persoonlijke leven. We ervaren in feite een veranderend landschap van gezinsleven, met toenemende diversiteit van zowel de gezinsstructuren als van de manieren waarop gezinnen ontstaan. In de Verenigde Staten — en waarschijnlijk ook hier — verliest het gangbare kerngezin terrein: het gezin waar biologische kinderen met hun ouders leven totdat zij jongvolwassen zijn. Niet-traditionele en meer complexe gezinsvormen komen ervoor in de plaats. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website