Magazine Logo

Opnieuw wortelen: kan dat zomaar?

Zari Mousavi

Ouderschapskennis

Zari Mousavi herkent veel in de twee artikelen van Patrick Meurs en gaat op drie punten nader in. De cultuur van het land van herkomst is in zeker opzicht even onbekend als die van het migratieland. De migrant zoekt houvast door zich alsnog daaraan vast te klampen of klampt zich vast aan de cultuur van het nieuwe land. Maar aan welk aspect daarvan? Vooral bij het grootbrengen van kinderen is dit een heikel punt: wat laatje los en wat neem je over? En waarom? Informatie speelt dan een cruciale rol, vooral over gewone dingen, zoals hoe er op school met de kinderen wordt omgegaan. Die gewone informatie ontbreekt vaak, en er is evenmin een plek waar ouders hun gewone vragen kunnen en durven stellen. Trefwoorden: opvoedingsvoorlichting, opvoedingsondersteuning, interculturele ouderbegeleiding Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website