Magazine Logo

Thema II: Wat heet (al/nog) ouderbegeleiding? — discussie vanuit de lezerskring | Inleiding op het thema

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Een brief met bovenstaande kop, afkomstig van een Belgische lezer, kwam bij de redactie binnen als reactie op het bijna gelijknamige thema in ons oktobernummer. Een kritische reactie. Daarna nog een; een Nederlandse. De redactie is gelukkig met ingezonden brieven, maar de drie eerdere keren dat we de vraag ‘Wat heet ouderbegeleiding?’ als thema aan de orde stelden, hoorden we niets. Waarom nu wel? Omdat ik de laatste keer in mijn inleiding grenzen heb getrokken en beoordelingscriteria heb voorgesteld? Omdat ik kritiek had op bepaalde aspecten van alle drie de gepresenteerde gevalsbeschrijvingen, en omdat één ervan naar mijn mening geen ouderbegeleiding mocht heten? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website