Magazine Logo

Welles nietes

Ouderschapskennis

In de vorige nummers kon u in deze rubriek de reacties lezen van werknemers van MEE en van MEE Nederland over de ingrijpende veranderingen in de ambulante hulp voor mensen met een verstandelijke beperking door de transformatie van de SPD’s naar MEE. Werkers van MEE vertellen ons dat ze zich ernstig zorgen maken omdat de toegang tot ambulante zorg moeilijker is geworden, ouders niet de hulp krijgen die nodig is en veel deskundigheid verloren gaat. Werkers bij MEE zijn geen hulpverleners meer, maar ‘zorgconsulenten’. Zij moeten vraag-gestuurd werken, maar krijgen te weinig tijd om zich te verdiepen in de vraag. MEE Nederland is het hier niet mee eens en schrijft: ‘... mensen met een beperking kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning. MEE ondersteunt mensen levenslang en levensbreed, dat wil zeggen op alle levensterreinen. MEE helpt keuzes maken zonder te bevoogden, ondersteunt bij moeilijke afwegingen en wijst zo nodig de weg naar de aangewezen instanties. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website