Magazine Logo

In gesprek met een onderzoeker

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

De focus van dit interview is mevrouw Shapiro’s werk als collega van Selma Fraiberg in het Child Development Project1. Dat was tussen 1970 and 1980 2, en de lezers van dit tijdschrift zijn via vertalingen in het jaarlijkse I-nummer al enigszins vertrouwd met het fascinerende casusmateriaal dat de vele publicaties over het Project hebben opgeleverd. Al lezend wordt men ook steeds nieuwsgieriger naar de mensen achter het project. Fraiberg zelf, de oprichtster en motor ervan, stierf in 1981, en haar medewerksters verspreidden zich nadien over de Verenigde Staten. Een van hen was mevrouw Vivian Shapiro Ph.D.: de maatschappelijk werker van casus ‘Greg’ in het artikel ‘Spoken in de kinderkamer’3 en van casus Billy die in het volgende I-nummer verschijnt. Vivian Shapiro heeft na het befaamde Project veel geschreven op het terrein van ouder-kindrelaties, over het belang van begrip voor andere culturen, en het nut van narratieve theorie als een klinische modaliteit. Zij heeft een privé-praktijk in Princeton, New Jersey, en blijft in werk en publicaties bezig met risicokinderen en risico-ouders. In 2001 publiceerde zij een boek over nieuwe wegen naar ouderschap. Daarin wordt gehechtheidstheorie herzien in het licht van niet-traditionele gezinsvormen. Haar werk richt zich nu op verbreding van ons begrip van gehechtheid in veranderende gezinsmodellen - niet alleen in de Verenigde Staten maar ook elders in de wereld. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website