Magazine Logo

Essay - Gevoelens als commerciële instrumenten

Ali de Regt

Ouderschapskennis

Arlie Russell Hochschild, The Commercialization of Intimate Life. Notes from Home and Work. Berkeley etc.: University of California Press, 2003, 313 pp. Arlie Hochschild is in Nederland vooral bekend geworden door haar boek The secondshift, vertaald onder de titel De late dienst. Dit boek ging over de veranderingen in de taakverdeling tussen echtgenoten, de onderlinge problemen die daaruit voortvloeien en de invloed daarvan op de gevoelshuishouding van mannen en vrouwen. ‘Gevoelens’ zijn het terugkerende thema in het werk van Hochschild. In de jaren zeventig publiceerde zij een boek over de emotionele kant van het werk van stewardessen en enkele jaren geleden verscheen The time bind, een onderzoek naar de veranderende emotionele betrokkenheid van ouders bij hun kinderen onder invloed van de tijdsdruk waaronder zij in toenemende mate leven. (besproken in O&O 2,1, april 1999.) Het hier besproken boek The commercialization of intimate life is een verzameling artikelen, gebaseerd op dit eerdere onderzoek, waarin de schrijfster haar theoretische uitgangspunten centraal stelt. Hochschild is een vertegenwoordiger van de uitdijende kring van sociale wetenschappers die een ‘sociologie van emoties’ voorstaan en in praktijk brengen. Hun uitgangspunt is dat gevoelens van mensen, zoals Hochschild zegt, ‘sociale oorzaken en sociale gevolgen’ hebben. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website