Magazine Logo

Inhoudsopgave

Ouderschapskennis

VAN DE REDACTIE KOLOM Bert Krapels, Zorg THEMA I: 75 JAAR OUDERBEGELEIDING Joop Hellendoorn, Inleiding op het thema 1928: E.C. Lekkerkerker, Consultatie-bureaux voor moeilijke kinderen Anoushka Boet, Het begon als naastenliefde in een zondagspak 1938: Aankondiging van een lezing over Consultatiebureaus voor moeilijke kinderen 1948: Dr. PH.C. Tibout, Een casus Alice van der Pas, Epiloog - wordt vervolgd THEMA II: VRAGENLIJSTEN: HULPMIDDEL OF STRUIKELBLOK? Mirjam Lambermon, Inleiding op het thema Alice van der Pas, ‘Vragenlijsten over gezin of opvoeding kunnen de oudervaardigheid schaden Erik Rijntjes, Vragenlijst, instrument met een verarmend perspectief Bert Krapels, Vragenlijsten als hulpje, een gebruiksaanwijzing RUBRIEKEN Surf & Zap Erik Rijntjes, Over verwachtingen, moraal en hoop Je naaste buur is beter dan je verre broer Annelise Charles, Op Aruba kennen we geen allochtonen! Wellesnietes Ingezonden brieven over Gewik en geweeg in depleegzorg In gesprek met een onderzoeker Jan Willems, Trekken aan de staart van een koe, of hoe krijgen we kindermishandeling op de politieke agenda? LITERATUUR Essay Herman Baartman, Het grootbrengen van kinderen met een ziekte die niet overgaat Recensies Paulien Bom, Kinderen en grenzen stellen Liesbeth Smulders-Groenhuijsen, En ze leefden nog lang en gelukkig - kinderen en scheiding Riet Portengen, Dichter bij huis. Netwerkpleegzorg in Nederland Deborah K.McGuire en Donald E. McGuire, Linking Parents toplay Therapy Notabene SUMMARIES Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website