Magazine Logo

Vragenlijsten als hulpje!

Bert Krapels

Ouderschapskennis

Vragenlijsten voor ouders worden te vaak gebruikt met als doel objectieve diagnostiek te bedrijven. Er wordt dan voorbij gegaan aan methodische overwegingen bij het inzetten van een dergelijk instrument. Beschreven wordt welke manco’s er kleven aan het gebruik van vragenlijsten voor objectieve diagnostiek. Vervolgens pleit de auteur ervoor juist methodische afwegingen te maken. Daarbij kan gedacht worden aan: het stimuleren van een andere kijk op het probleem, snelle informatieverzameling, het beter hanteren van conflictsituaties, het expliciteren en toetsen van hypothesen en het evalueren van veranderingen. Trefwoord: vragenlijsten Bert Krapels is kinder- en jeugdpsycholoog/psychotherapeut in eigen praktijk en bij de school van het Pedologisch Instituut in Den Haag. Adres: Beeklaan 476, 2562 BM Den Haag. Tel.: 070-3467972. E-mail: bert.krapels@wanadoo.nl Vragenlijsten zijn leuk en spannend Vragenlijsten horen bij mijn diagnostische en methodische inventaris. Mijn persoonlijke voorkeur speelt daarbij zeker een rol. Zelf vul ik graag een vragenlijst in. Leuk om te kijken wat er gevraagd wordt, maar ook om na te gaan welke score ik haal. Geen Libelle- Viva- of Hitkrant-test is bij mij veilig. Ben ik een goede minnaar, functioneer ik sociaal genoeg, eet ik gezond, deug ik als ouder? Als de uitslag mij bevalt, zak ik tevreden weg in mijn leunstoel. Wanneer de score mij te negatief is, kan ik altijd nog twijfelen aan de waarde van deze ‘test’. Gezien de hoeveelheid vragenlijsten in tijdschriften vinden meer mensen het leuk om te testen wie of wat ze misschien zijn. Eenzelfde houding heb ik naar vragenlijsten die een beeld pogen te geven van het ouderlijk functioneren of de positie van het kind in het gezin, waarom zouden die ook niet leuk, informatief en discutabel kunnen zijn? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website