Magazine Logo

Depressieve ouders: hoe hanteren hun kinderen de mogelijke tekorten in de opvoeding

Mirjam Lambermon

Ouderschapskennis

Een aantal empirische studies wordt besproken, waarin werd gekeken naar de ontwikkeling van kinderen van depressieve ouders (of ouders met sombere buien). In die studies werd speciaal gelet op de copingstijl die deze kinderen hanteren om eventuele tekorten in de opvoeding, of andere vormen van stress ten gevolge van de depressieve buien van de ouder, op te vangen. Het blijkt dat kinderen van klinisch depressieve ouders meer profijt hebben van een copingstijl die is gericht op aanpassing aan de situatie dan wanneer ze de stemming van de ouder proberen te verbeteren. Uit onderzoek in gewone gezinnen (bij ouders met sombere buien) blijkt dat jongens meer baat hebben bij een meer afstandelijke coping en meisjes bij een meer prosociale houding. In de laatste paragraaf wordt nagedacht over de betekenis die de resultaten van deze studies kunnen hebben voor hulpverlening aan gezinnen met een depressieve ouder. Dr. Mirjam W.E. Lambermon heeft een privé-praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie. De dieren besloten middenin het bos een feest te geven. Tegen de somberheid, zeiden ze. Voor de krekel. Iedereen kwam en bracht een cadeau voor de krekel mee, alsof hij jarig was. (...) De dieren waren heel vrolijk. Dat hadden ze afgesproken. (...) Af en toe ging er gejuich op, zomaar, zonder reden. (...) Wat een feest dacht iedereen. (...) Alleen de krekel zat stil op zijn stoel aan de tafel. Af en toe rolde er een traan langs zijn wang. Maar niemand keek naar hem. (Uit: Toon Tellegen (1999), De genezing van de krekel) Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website