Magazine Logo

Denken over ouderschap - imagoprobleem

Marjon Donkers

Ouderschapskennis

Marjon Donkers verwondert zich over het fenomeen ouderschap. Al denkend en schrijvend formuleert ze vragen en zoekt ze naar antwoorden. Niet lang na de geboorte van ons eerste kind besefte ik dat mensen ineens anders naar mij keken. Ik kreeg andere blikken, andere vragen, andere reacties. Het leek soms of ik op subtiele wijze opnieuw in kaart gebracht werd, de maat genomen werd. Mensen vormden zich een nieuw beeld van mij. En ik realiseerde me: de wereld zag mij ineens 'als moeder’. Met de geboorte van een kind wordt ook een ouder geboren. Plotseling kijk je in de spiegel en zie je: een moeder. Het duurde bij mij even, maar op een gegeven moment zag ik het zelf ook. Ja, daar staat ze echt: een moeder. Navraag over deze fascinerende ervaring bij mijn vriend en bij andere nieuwbakken ouders leverde herkenning op. Ja, ook zij hadden het gevoel dat ze door anderen bekeken werden door een nieuwe bril. Kennelijk is ouderschap zo sterk verbonden met je persoonlijke identiteit, dat iedereen om je heen - jijzelf incluis - zijn of haar beeld daarvan aanpast aan de nieuwe situatie. Vanaf nu ben je, naast hopelijk nog een paar dingen, maar ontegenzeggelijk in ieder geval: moeder. Punt uit. Rode draad Of je er blij mee bent of niet: als ouder krijg je te maken met allerlei beelden, verwachtingen en associaties, verbonden aan je nieuwe rol en functie als ouder. Ik vond dat wel even wennen. Onze cultuur en samenleving blijkt namelijk nogal wispelturig als het gaat om de vraag hoe we naar ouders kijken. Of misschien is wispelturig niet het juiste woord: complex en soms zelfs paradoxaal is een betere typering. De 'hokjes’ waarin je als ouder wordt geplaatst zijn divers. Soms positief, soms negatief, soms reëel, soms irreëel en veelal tegenstrijdig aan elkaar. Ik probeer de rode draad te zoeken in het scala aan beelden rondom ouderschap, dat wij dagelijks via cultuur- en media-uitingen, maatschappelijke discussies, opiniemakers en andere beeldvormers over ons uitgestort krijgen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website