Magazine Logo

7S en oudergericht werken

Wim Goossens

Ouderschapskennis

Twee eerdere artikelen van mijn hand - ‘De oudergerichteprofessional’ (2014) en ‘De ouder-gerichte organisatie’ (2015) - hadden als focus hoe de professional en zijn organisatie hun oudergerichtheid tot uitdrukking brengen. Mijn aandacht verschoof dus van ouders naar professionals en organisaties. Dit gebeurde vanuit de overtuiging dat methodische ouderbegeleiding alleen dan gedijt wanneer ouders de professional ontmoeten in een organisatie die oudervriendelijk en ouder-sensitief is en op ouders betrokken. In dit artikel ga ik eerst kort in op het International Parenting Program (IPP). Daarna licht ik het yS-model toe en hoe dit kan worden gebruikt. Ik bespreek elke S afzonderlijk: wat is de kern ervan en hoe verhoudt die zich tot de gewenste oudergerichtheid? Tot slot doe ik suggesties voor toepassing van het model. Een belangrijke impuls voor meer interesse in de organisatorische kant van de oudergerichtheid was mijn participatie namens Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies en Educatie, in een Europees samenwerkingsverband: het International Parenting Program (IPP) van hogescholen en universiteiten uit Finland, Malta, Litouwen, België, Nederland en Schotland. Daar werd afgesproken dat Zuyd Hogeschool het voortouw zou nemen rond het thema Organisation Development towards Parents en inmiddels hebben we voor dat concrete doel een instrument ontwikkeld, een tool, aan de hand van het organisatiekundige yS-model*. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website