Magazine Logo

Veiligheid als leidend beginsel

Goos Cardol

Ouderschapskennis

Help je ouders door te focussen op veiligheid? Hoe acceptabel zijn risico’s bij het opvoeden? Veiligheid is het leidende begrip geworden in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Door een sterk accent op de veiligheid van jeugdigen te leggen, wordt beoogd ontwikkelingsproblemen te voorkomen en te streven naar een veiliger samenleving. Als we echter verzuimen met elkaar in discussie te gaan over wat we precies verstaan onder veiligheid, en onvoldoende de afweging maken tussen veiligheid en andere relevante ontwikkelingscondities, doen we ouders en jeugdigen onvoldoende recht. Is een risicoloze samenleving een reële doelstelling of streven we misschien te veel een utopie na? Het begrip ‘veiligheid’ lijkt het wondermiddel te zijn, dat problemen rond jeugdigen moet oplossen, maar dreigt tevens te verworden tot een ‘veelkoppig beest’. In politieke debatten, in maatschappelijke discussies, maar ook in de media en in wetgevingstrajecten wordt over veiligheid gesproken door beleidsmakers, juristen, pedagogen, psychologen, leidinggevenden en professionals in de zorg voor jeugd. Veiligheid is ‘hot’. Met een beroep op veiligheid kunnen deuren worden geopend die voorheen gesloten bleven. Tegelijkertijd weten we nog onvoldoende over de effecten van ingezette middelen om veiligheid in verschillende situaties te verhogen. Daaraan vooraf gaat de vraag, wat precies moet worden verstaan onder ‘veiligheid’. Er is behoefte aan begripsdefiniëring, nu veiligheid in verschillende situaties verschillende betekenissen kan hebben. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website