Magazine Logo

Werken met ouders - Ouderschap zonder opvoederschap

Gé Haans

Ouderschapskennis

In januari 2016 ben ik in samenwerking met Stichting De Noodkreet in Helmond gestart met het project ‘Ouderschap zonder opvoederschap’. Met dit project geven we een podium aan ouders met een kind dat perspectief biedend in een pleeggezin is geplaatst. Op deze manier hopen we jeugdzorgwerkers, pleegzorgwerkers, ouderbegeleiders en pleegouders te bereiken om de nog altijd verontrustende breakdowncijfers omlaag te krijgen. Kennis en inzicht zijn immers de eerste stap naar een effectieve aanpak van conflictsituaties binnen de pleegzorg. Binnen het project Ouderschap zonder opvoederschap gaan we in vijftien tot vijfentwintig diepte-interviews met ouders in op hun eigen voorgeschiedenis, hun ouderschap, hun ervaringen met jeugdzorg, de uithuisplaatsing van hun kind, het proces dat heeft geleid tot een opvoedingsbesluit en hoe zij de samenwerking met pleegouders ervaren. Alleen al het vertellen van hun verhaal heeft voor de betrokken ouders een louterende, helende werking. Hun verhalen worden in ruwe, onbewerkte vorm gepubliceerd in een boek dat voorjaar 2017 bij Uitgeverij SWP verschijnt. Voor de lezer biedt het boek inzicht in wat deze ouders bezighoudt en waarop hun verzet of medewerking is gebaseerd. Daarnaast willen we meer inzicht bieden in wat vanuit het perspectief van ouders belangrijk is in de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Zowel positieve als negatieve ervaringen krijgen een plaats. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website