Magazine Logo

Bijeenkomsten

Jos Dröes

Participatie

Op 2 juni 2016 werd het boekje De kunst van ART - het Werkboek Active Recovery Triad ten doop gehouden op een feestelijke manifestatie in Lantaren Venster in Rotterdam. ART is ontstaan in de slipstream van HIC. Het is een initiatief van Breburg, met name van psychiater Tom van Mierlo. Maar aan het ontstaan van ART hebben ook een zestiental andere instellingen meegewerkt. Langdurige zorg Is HIC vooral gericht op het herstelgericht humaniseren en rationaliseren van acute zorg en crisisbehandeling, ART is gericht op de langdurige zorgpopulatie. Centraal in het ART-concept staat herstel. Dit wordt geflankeerd door het actief werken in de triade. Op deze basis biedt ART een fris model om de zorg voor de langdurig zorgafhankelijke EPA-cliënten van nieuwe inspiratie te voorzien. De gedachte dat deze mensen worden bevraagd op hun herstelwensen, dat zij worden beschouwd als lid van een sociaal netwerk en dat er actieve moeite wordt gedaan om stilstand en demotivatie te bestrijden is natuurlijk een goede gedachte. Gezien de ambulantisering is de tijd rijp om ook voor deze groep nieuwe vormen van zorg te ontwerpen. ART verbindt een groot aantal recente initiatieven. Het verbindt bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid met resourcegroepen en familie-betrokkenheid. Het verbindt de persoonlijke diagnostiek van Jim van Os met de notie dat risicotaxatie en crisisinterventie noodzakelijke functies zijn. Het benoemt een aantal specifieke herstelondersteunende interventies zoals Open Dialogue, Motiverende ge-spreksvoering, CAT, Housing First, IMR, IPS, IRB, SRH en Triple C. Deze rommelige staalkaart krijgt in ART-verband een zekere logica. Het zorgproces wordt geoperationaliseerd in zeven stappen en tien thema's. Aan het einde van het werkboek staat een ART-monitor die denk ik heel bruikbaar is om een praktijk of milieu te beoordelen op zijn ART-gehalte. In de tweede helft van het boek en in de monitor wordt ook aandacht besteed aan implementatie en organisatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website