Magazine Logo

Naar een herstelgerichte voordeur

JEFFREY VAN DER STARRE EN HESTER DEN HARTOG

Participatie

In de herstelgerichte benadering is het logisch dat behandelaren niet alleen, maar samen met hun patiënt tot een diagnose en een behandelplan komen. Om de intakeprocedure transparanter en efficiënter te maken, heeft PsyQ Spijkenisse een ‘intakestraat’ ontwikkeld, waarin deze samenwerking met de patiënt expliciet wordt vormgegeven. In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van een patiënttevreden-heidsonderzoek na de invoer van een intakestraat. In de intakestraat wordt de diagnostiek, de toewijzing aan een zorgprogramma en het adviesgesprek in één dagdeel gedaan. Al deze stappen worden in aanwezigheid en in overleg met de patiënt gedaan (shared decision making). In dit artikel is er vooral aandacht voor de tevredenheid van de patiënten1 en de ervaringen van behandelaren. Inleiding Momenteel zijn herstelgerichte zorg en herstelgericht werken erg onder de aandacht van therapeuten en beleidsmakers. Instellingen kiezen er vaker voor om vanuit het herstelgerichte referentiekader te werken. Herstelgericht werken is in eerste instantie ontstaan als een beweging tegen de psychiatrie. Patiënten wilden meer inspraak en autonomie. Later heeft de ggz elementen uit de werkwijze overgenomen (Hunt & Resnick, 2015). Het betreft een visie en behandelwijze voor mensen met psychische klachten en kent haar wortels in de verslavingszorg en de langdurige zorg. Hier is volledige remissie van de klachten doorgaans geen realistisch doel. Patiënt en behandelaar zoeken naar manieren waarop een waardevol, hoopvol en betekenisvol leven geleid kan worden en leveren op dit vlak zorg (Brouwers, Van Gestel-Timmermans & Van Nieuwenhuizen, 2013). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website