Magazine Logo

Uit het buitenland

Participatie

Systematische review: het effect van op IPS-principes gebaseerde arbeidsrehabili-tatieprogramma's op kwaliteit van leven is gering Over het algemeen willen mensen met ernstige psychische aandoeningen die door hun ziekte niet (meer) werken, graag weer aan het werk. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van allerlei begeleid werken-interventies op het vinden van regulier betaald werk. In deze Nederlandse systematische review en meta-analyse (n=i6 studies) werd onderzocht wat de effecten van reintegratieprogramma's zijn op de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven van de deelnemers. Enkele voorwaarden waaraan de studies moesten voldoen: de deelnemer werd in een baan (regulier betaald of beschermd) geplaatst en de opzet van de studie was een RCT waarbij er aan gezondheid gerelateerde uitkomstmaten zijn gemeten. Er bleken zestien studies geïncludeerd te kunnen worden. In bijna alle studies was de gebruikte interventie Individuele Plaatsing en Steun (IPS) of daarop gebaseerd. Daarbij wordt de deelnemer eerst op een arbeidsplaats naar eigen voorkeur geplaats en aldaar begeleid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website