Magazine Logo

Lees- en schrijfvaardigheid van studenten met autisme die universitair onderwijs volgen

Wim Tops, Liset Rouweler, Ilse Noens, Dieter Baeyens

WTA

Doel. Nagaan of studenten met autisme zwak zijn in hun lees- en schrijfvaardigheid. Methode. Een groep van studenten met autisme (n = 26) en een controlegroep (n = 52) voerden tal van lees, spelling en schrijfvaardigheidtest uit. groepen werden op hun scores vergeleken. Resultaten. Studenten met autisme zijn zwakker in het lezen van Nederlandse woorden en pseudowoorden maar sterker in het lezen van Engelse woorden. De groepen verschillen niet in spelling en schrijfvaardigheid. Conclusie. De bevindingen vragen om een bijzondere aandacht voor en een speciale aanpak van lees- en schrijfproblemen bij personen met autisme. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website