Magazine Logo

Over vreemde kinderen, autisme en vormen van moderne devotie

Gerrit Breeuwsma

WTA

De literatuur over autisme herbergt een flink aantal opmerkelijke, tot de verbeelding sprekende personen. Sommige daarvan, zoals Christopher Boone in de roman Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, zijn ook daadwerkelijk het product van de verbeelding en ontleend aan de fictie. Anderen, zoals het jonge tekentalent Nadia Chomyn of het reken- en taalwonder Daniel Tammett, zijn geworteld in de realiteit, maar zijn als personage bijna 'larger than life', zodat we wel een beroep moeten doen op onze verbeeldingskracht om iets van hen te kunnen begrijpen. Dit heeft wellicht te maken met de aard van autisme, want het doen en laten van mensen met autisme stelt onze vanzelfsprekendheden over wat we onder 'normaal' verstaan, danig op de proef. Dat is wellicht een van de redenen waarom mensen met autisme in de dagelijkse praktijk moeilijk worden geaccepteerd en als lastig worden ervaren. Maar juist de 'bijzondere autisten' lijken ook een hoog knuffelgehalte te hebben, waarbij ze soms als een soort sleutel tot een beter begrip van autisme lijken te fungeren. Sommige bijzondere autisten bereiken daarbij bijna de status van idool en worden als 'modelmens' op een voetstuk geplaatst. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website