Magazine Logo

Kinderen en jongeren met auditief verbale hallucinaties: stemmen horen

Kim Maijer, Saskia Palmen

WTA

Auditieve Verbale Hallucinaties (AVH - het horen van stemmen) komen vrij veel voor bij kinderen en adolescenten en zijn vaak van voorbijgaande aard. Toch moet het horen van stemmen niet zondermeer als onschuldig fenomeen worden beschouwd. Stemmen horen kan aanzienlijk lijden veroorzaken en is geassocieerd met de ontwikkeling van (ernstige) psychopathologie bij jeugdigen en volwassenen. Er is echter weinig bekend over kinderen die hulp zoeken omdat ze last hebben van stemmen horen. We weten niet welke kinderen het risico lopen op de ontwikkeling van psychopathologie en bij wie het gaat om een onschuldig fenomeen. In dit artikel bespreken we de module Stemmen Horen Jeugd, die is gestart in het UMC Utrecht Hersencentrum en het daaraan verbonden wetenschappelijk onderzoek AVH in Youth. Met deze module en het onderzoek willen we meer kennis vergaren en meer passende zorg ontwikkelen. We beschrijven de karakteristieken van de eerste 66 jeugdigen (leeftijd 6-17 jaar) die hulp zochten vanwege het horen van stemmen. We reiken handvatten aan ten aanzien van diagnostiek en behandelmogelijkheden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website